beeldvorming

Introductie hermeneutische cirkel

De hermeneutische cirkel is een hulpmiddel.

Hulpmiddel om systematisch jou en jouw cliënt in beeld te brengen.

Veelal wordt dit middel alleen voor de cliënt ingezet, echter als je goed de interactie tussen jezelf en de cliënt wilt onderzoeken gebruik hem dan ook voor jezelf.

 

Het model van de Hermeneutische cirkel wordt binnen de trainingen van Tandem-begeleiding veelvuldig gebruikt.