angst

Ik gebruikt de term angst omdat hij alles omvat. De termen angst, stress, spanning en onzekerheid worden vaak door elkaar gebruikt. Dat mag ook, want iedereen heeft weer een eigen beleving bij deze termen.

Introductie angst

Ik gebruikt de term angst omdat hij alles omvat.
De termen angst, stress, spanning en onzekerheid worden vaak door elkaar gebruikt. Dat mag ook, want iedereen heeft weer een eigen beleving bij deze termen.

 

Angst leidt in sommige gevallen tot geweld.
Dit komt door bewustzijnsvernauwing.
Bewustzijnsvernauwing leidt tot inadequaat handelen en beïnvloedt daardoor jouw eigen en andermans gedrag.
Het gevolg van die beïnvloeding is vervolgens een opstapeling van angst: de persoon wordt angst.