Symposium Wees duidelijk over agressie

28 November 2016

 

 

 

Op 28 November is Tandem-begeleiding aanwezig op het congres “ Wees duidelijk over agressie”.

Stand nummer 8

 

Dit congres, voor medewerkers en leidinggevenden in de zorg, vindt plaats in Ede.

Plaats: Cinemec  Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede

Tijd : van 12.45 tot 17.00 uur.  De toegang is gratis.

 

 

Tandem-begeleiding benadert het thema agressie in de zorg vanuit het vakgebied begeleiden.

De focus van al onze trainingen ligt op  het vergroten van de vakbekwaamheid van medewerkers.

Als uit onderzoek blijkt dat 80% van alle incidenten met cliënten voortkomt uit gedrag van medewerkers, dan is duidelijk dat bij dat gedrag veel winst te behalen is.

Dit laat overigens onverlet dat agressie, of norm overschrijdend gedrag, óók vanuit cliënten komt.

 

In de stand geven Yardeen Roos en Willem Veltman nadere uitleg over de trainingen.

We zijn verheugd dat een van onze opdrachtgevers bereid is om ook over haar ervaring met onze trainingen te vertellen.

 

Medewerkers die voor hun organisatie informatie komen inwinnen staan we te woord op onze tandem, die symbool staat voor begeleiden waarbij de cliënt het stuur in handen heeft.

 

Soorten training :

Passie in je werk

Omgaan met ongewenst gedrag

Het effect van nieuwe doelgroepen in je locatie

Vraaggerichte feedback

Hoe voelt het om cliënt te zijn met …………….. (bijvoorbeeld een depressie)

17/11/2016