oplossingsgericht communiceren

8 stappen die altijd aan de orde kunnen zijn als je met iemand in gesprek bent die het moeilijk heeft.

De mate waarin je flexibel bent in het communiceren en toepassen van de 8 stappen maakt de kwaliteit van je gesprek.

 

26/02/2016