OOG wordt nieuwe naam voor NOG

De training Norm Overschrijdend Gedrag (NOG) heeft een nieuwe naam en verbeterde inhoud.

 

Norm-overschrijdend gedrag komt helaas altijd voor.

Medewerkers trainen om hier mee om te gaan.

Dat is wat Tandem-begeleiding voor vele teams deed.

 

Op basis van de vele positieve reacties en verkregen inzichten is de training veranderd en verbeterd. Daarbij past ook een nieuwe naam :

Omgaan met Ongewenst Gedrag (OOG)

 

In de NOG training  lag vaak nog de focus op agressie en gedrag van de cliënt.

Nu ligt de focus meer op de medewerker die competent wordt in het omgaan met ongewenst gedrag. Oude elementen in de training die hun waarde hebben bewezen behouden we in de training.

 

 De nieuwe elementen die we toevoegen zijn dan :

Oog hebben voor je vak

  • Het professioneel omgaan met je vak als begeleider, tegen de achtergrond van veranderende opvattingen over begeleiden en nieuwe cliëntengroepen.

Oog hebben voor jezelf

  • Persoonlijke motivatie als belangrijke hulpbron bij ongewenst gedrag.

Oog voor je competenties

  • Oordeelsvorming en observatie als gereedschap van de professional
07/09/2015