Omgaan met verwanten

Training Omgaan met Verwanten

De training omgaan met verwanten richt zich op alle professionals die in de dagelijkse begeleiding van mensen werkzaam zijn.
Het gedrag van verwanten heeft altijd impact en verdient aandacht.
Het optimaliseren van de samenwerking met verwanten is de kern van de training


Globale opzet van de training

 

De basistraining bestaat uit 3 dagdelen

Het aantal deelnemers varieert van minimaal 6 tot maximaal 12.

 

Dagdeel 1

In dagdeel 1 bepalen deelnemers en trainer de inhoud van de gehele training. We maken er geen cursus van.

In het eerste dagdeel gaat het om:

  • wederzijdse kennismaking tussen deelnemers en trainer(s),
  • inzicht in de impact gedrag van verwanten op de deelnemer(s)
  • de individuele leervraag van de deelnemer
  • de collectieve leervraag van het team of organisatieonderdeel
     

Dagdeel 2

In dagdeel twee gaan we in op de beeldvorming rondom verwanten.

We leren kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen begeleiden en verwant zijn.

We leren ook kijken naar de samenhang tussen normen en waarden van verwanten, hun kennis en kunde, hun vaardigheden, hun gedrag en de omgeving waarmee zij te maken hebben.

Vervolgens confronteren we de bevindingen met de dagelijkse praktijk van het begeleiden. We sporen fricties op en richten ons op het adequaat handelen in de praktijk .

 

Dagdeel 3

In dagdeel 3 gaan we oefenen. Oefenen met nieuwe technieken in het omgaan met verwanten. Met een ervaren trainingsacteur die verwantengedrag  “levensecht” neerzet.
Deelnemers met succeservaringen weer naar huis te laten gaan.

Dagdeel 3 is tevens de afsluiting van een enerverende, confronterende en succes opleverende training.

Verwanten zijn weer partners geworden.

 

07/11/2014