Introductie training Omgaan met Ongewenst Gedrag (O.O.G.)

Training Omgaan met Ongewenst Gedrag (O.O.G.)

 

 

De training Omgaan met Ongewenst Gedrag richt zich op alle professionals die in de dagelijkse begeleiding van mensen werkzaam zijn.
Ongewenst gedrag heeft altijd impact en verdient aandacht.
Het voorkomen van ongewenst gedrag maakt wezenlijk deel uit van de training.
De training bestaat uit 5 varianten :
 

 • De basistraining
 • De module onderhoud
 • De module omgaan met ongewenst gedrag van verwanten 
 • De verdiepingstraining
 • De experttraining 


De globale opzet van de basis training

 

De basistraining bestaat uit 5 of maximaal 6 dagdelen.

Het aantal deelnemers aan de training varieert van 6 tot maximaal 12.

 

Dagdeel 1

In dagdeel 1 worden de deelnemers wakker gemaakt voor de hele training. Het verschil tussen cursus en training wordt aan het begin al duidelijk. In het eerste dagdeel gaat het om:

 • wederzijdse kennismaking tussen deelnemers en trainer(s),
 • inzicht in de impact van ongewenst gedrag op de deelnemer aan de training
 • de individuele leervraag van de deelnemer
 • de collectieve leervraag van het team of organisatieonderdeel

   

Dagdeel 2

In dagdeel twee gaan we in op de beeldvorming rondom cliënten.

Aan de hand van casussen worden cliënten aan de deelnemers voorgesteld. 
Leemtes worden opgespoord en de spiegel met het eigen levensverhaal van de deelnemers wordt hen voorgehouden

 

Dagdeel 3

Dagdeel drie staat in het teken van de samenwerking tussen deelnemer en cliënt. Dit zowel aan de hand van casussen waarin de samenwerking succesvol is, als aan de hand van minder succesvolle samenwerking.

Het tandemmodel legt de verbinding tussen de onderdelen van de training.

Dagdeel 4

Dagdeel vier is het oefendagdeel. Oefenen met nieuwe technieken in het omgaan met ongewenst gedrag.

Samen met een ervaren trainingsacteur wordt ongewenst gedrag  “levensecht” gepresenteerd.
Ons streve is de deelnemers met succeservaringen naar huis te laten gaan.

 

Dagdeel 5

In dit laatste dagdeel herhalen we stof en thema's en beantwoorden we vragen die nog leven.

Deelnemers evalueren het gebodene en ontvangen hun certificaat.

Afspraken over het vervolg (onderhoud) worden gemaakt.

 

 

De module onderhoud (1 dagdeel)

Aan de hand van de actuele situatie waarin de deelnemers zich bevinden, kijken we heel praktisch gericht naar de effecten van anders omgaan met ongewenst gedrag. De praktijk van de deelnemers staat centraal.
Waar nodig wordt theorie herhaald en dieper ingegaan op beeldvorming rondom cliënten.

De individuele leerweg van deelnemers is leidend.
De module onderhoud is vaak een feest van herkenning en een noodzakelijk geachte opfrissing van de materie.

 

De module omgaan met ongewenst gedrag van verwanten  (3dagdelen)

Deze module gaat over problemen die ontstaan wanneer gedrag van verwanten tot onveilige situaties in de locatie of bij de medewerker leidt.

Aan de orde komen gesprekstechnieken, de-escalatietechnieken, machtsverhoudingen en rapportage/verantwoording.
De vaardigheden van medewerkers vormen de basis voor gewenst omgaan met verwanten
 

De verdiepingstraining
(5 dagdelen)

In de verdiepingstraining worden de deelnemers expert op het gebied van omgaan met ongewenst  gedrag. Het vergroten van de eigen professionele vaardigheden staat centraal. De groepsgrootte is maximaal 6 deelnemers per training. Iedere deelnemer maakt zijn eigen portfolio. De training wordt afgesloten met praktijksituaties, waarin de deelnemer getoetst wordt op zijn praktische vaardigheden.

Iedere deelnemer krijgt tenminste 2 casussen waarin hij/zij haar vaardigheden moet tonen.

De verdiepingstraining wordt afgesloten met een certificaat.
In de verdiepingstraining ontmoet de deelnemer ook deelnemers van andere organisaties.

 

De expert-training

In deze training worden deelnemers die de verdiepingstraining met succes hebben afgesloten, getraind om collega’s te coachen op het gebied van omgaan met ongewenst gedrag. Tevens worden de experts geschoold tot waardevol lid van trauma-opvang teams.

...

 

05/11/2014