Introductie regie

Regie over je eigen leven voeren.
Wie wil dit nu niet?
Zelfs in onze jongste jaren willen we invloed uitoefenen op wat er gebeurt, wie we willen zijn, wat de anderen voor ons betekenen.

 

Het vak van begeleider, jouw vak,  is er op gericht met behoud van zoveel mogelijk autonomie, jouw cliënt in staat te stellen regie over zijn eigen leven te voeren.
En dat is niet makkelijk.
Voortdurend wordt je daarin tegengewerkt door soms: familie van jou cliënt, jouw eigen organisatie, collega’s of team. En zoals je kunt lezen bij de hermeneutische cirkel, door wie jij zelf bent. Jij, die unieke persoon, met eigen waarden en normen.

 

De belangrijkste basis onder begeleiding is de wederzijdse erkenning van elkaars afhankelijkheid.
Dit wil zeggen. De cliënt die actief erkent dat hij niet zonder jou als begeleider kan.
Maar ook die andere kant; dat jij niet zonder die cliënt kan.

 

Om erkenning als begeleider te krijgen is allereerst contact noodzakelijk. Zonder goed contact tussen jou en jouw cliënt valt er niets te begeleiden!
Vanuit contact ontstaat vertrouwen.  Vertrouwen dat je geeft krijg je terug.
Het is daarom noodzaak om jouw cliënt vertrouwen te schenken. En dat is wel eens knap lastig als je dossiers hebt gelezen of verhalen hebt gehoord over jouw cliënt die jou angstig of onzeker maken.
Het is ook daarom van belang dat je de tijd neemt om jouw cliënt goed te leren kennen.
Een periode van 9 maanden is daarom niet ongebruikelijk.

 

Op basis van het contact tussen jou en jouw cliënt en het vertrouwen dat jullie in elkaar hebben ontstaat het uiteindelijke contract. Het contract dat aangeeft : Ik ben er voor jou en jij bent er voor mij. Wederzijdse acceptatie van zowel jouw cliënt als van jou in je rol als begeleider.

En dan pas is er de basis om regie in handen van de cliënt te laten.
Het is als rijden op een tandem.

Voorop jouw cliënt met zijn blik gericht op zijn wenselijke toekomst.
Jij als begeleider achterop met minder directe stuurmogelijkheden. Maar wel invloed uitoefenend op richting, tempo, omgaan met gevaren en alle andere aspecten die jullie ( jouw cliënt en jij) samen belangrijk vinden.

Het is vanwege dit beeld dat de naam en het logo van Tandem-begeleiding is ontstaan.
Met daarin opgenomen de letters : C.V.C. (contact vertrouwen en contract)
Een beeld om duidelijk te maken dat, als jouw cliënt op zijn niveau regie kan nemen over zijn leven, de basis onder agressie of norm-overschrijdend gedrag verdwijnt.

23/10/2014