Introductie hermeneutische cirkel

De hermeneutische cirkel is een hulpmiddel.

Hulpmiddel om systematisch jou en jouw cliënt in beeld te brengen.

Veelal wordt dit middel alleen voor de cliënt ingezet, echter als je goed de interactie tussen jezelf en de cliënt wilt onderzoeken gebruik hem dan ook voor jezelf.

 

Het model van de Hermeneutische cirkel wordt binnen de trainingen van Tandem-begeleiding veelvuldig gebruikt.

 

Deze vorm van beeldvorming (kennis) geeft inzicht in het kunnen en aankunnen van de cliënt (draagkracht). Jij leert je daardoor als begeleider in te leven in de oorsprong van het Norm Overschrijdend Gedrag van jouw cliënt.

 

 

Jouw beeldvorming heeft invloed op jouw overtuiging en jouw handelen als begeleider.

Als begeleider treed je in contact met de ander.

Daarbij neem je jouw eigen levensverhaal, je eigen identiteit en overtuigingen mee, je eigen normen en waarden, jouw kennis en kunde.

Het is een kunst om je eigen bestaanswijze te relativeren, ten gunste van de leefwereld van de ander, met wie je de ontmoeting aangaat.

Redenerend vanuit een holistische mensvisie stellen we: “het gaat om het verhaal van die ene, unieke cliënt, en wij dienen present te zijn”. Anders gezegd: het gaat niet primair om jouw worsteling, maar om die van jouw cliënt.

 

In de ontmoeting met de cliënt ga jij als begeleider op zoek naar de hulpvragen die jouw cliënt je stelt.

Je bent dan op zoek naar het hele verhaal van die ene mens.

Je reduceert die mens dan niet tot zijn verstandelijke (on)mogelijkheden, zijn al dan niet onverwerkte jeugd, zijn emotionele draagkracht of welk element dan ook.

Die unieke mens is meer dan de som van alle (on)gemakken.

 

Jij bent oprecht geïnteresseerd in het totaalbeeld van de cliënt. Je maakt gebruik van zoveel mogelijk informatie en verbreedt zo mogelijk die informatie in de geschiedenis en in de actualiteit (beeldvorming).

Als dit de manier is waarop jij met mensen omgaat. Als dit ook jouw visie is, dan accepteer je dat jij het bent die moet accepteren dat het een vak is: omgaan met waarden en normen die anders zijn dan de jouwe.

23/10/2014