Introductie CVC: contact-vertrouwen-contract

Als we praten over c.v.c hebben we het over de basis van de methodiek die begeleiden heet. De drie basiselementen zijn: contact, vertrouwen en contract.

Contact bestaat uit twee onderdelen te weten; contact met de client en contact met jezelf als begeleider.

Vertrouwen bestaat eveneens uit twee onderdelen. Dit zijn vertrouwen geven aan de client zonder iets terug te verlangen (onvoorwaardelijk) en het vertrouwen in jezelf als begeleider.

Contract staat voor de basisafspraak (contract) die je hebt met elke client die je begeleidt: ik ben er voor jou (presentie) en dat is tevens de bevestiging van het feit dat ik iets met jou heb (relatie)

Om erkenning als begeleider te krijgen is allereerst contact noodzakelijk. Zonder goed contact tussen jou en jouw cliënt valt er niets te begeleiden!

Vanuit contact ontstaat vertrouwen.  Vertrouwen dat je geeft krijg je terug.

Het is daarom noodzaak om jouw cliënt vertrouwen te schenken. En dat is wel eens knap lastig als je dossiers hebt gelezen of verhalen hebt gehoord over jouw cliënt die jou angstig of onzeker maken.

Het is ook daarom van belang dat je de tijd neemt om jouw cliënt goed te leren kennen.

Een periode van 9 maanden is daarom niet ongebruikelijk.

 

Op basis van het contact tussen jou en jouw cliënt en het vertrouwen dat jullie in elkaar hebben ontstaat het uiteindelijke contract. Het contract dat aangeeft : Ik ben er voor jou en jij bent er voor mij. Wederzijdse acceptatie van zowel jouw cliënt als van jou in je rol als begeleider.

 

04/04/2014