Introductie angst

Ik gebruikt de term angst omdat hij alles omvat.
De termen angst, stress, spanning en onzekerheid worden vaak door elkaar gebruikt. Dat mag ook, want iedereen heeft weer een eigen beleving bij deze termen.

 

Angst leidt in sommige gevallen tot geweld.
Dit komt door bewustzijnsvernauwing.
Bewustzijnsvernauwing leidt tot inadequaat handelen en beïnvloedt daardoor jouw eigen en andermans gedrag.
Het gevolg van die beïnvloeding is vervolgens een opstapeling van angst: de persoon wordt angst.

 

Hoe ontstaat angst
Vanaf je geboorte leer je door gebeurtenissen en ervaringen. Nieuwe gebeurtenissen en ervaringen kunnen leiden tot emoties die jij vooral fysiek ervaart. (bijvoorbeeld: je krijgt van schrik geen lucht meer).
Dergelijke ervaringen brengen gevoelens of emoties bij jou teweeg.
Dan wil je en moet je alles op een rijtje kunnen zetten.
Dat heet cognities.
Uiteraard kunnen jouw cognities weer invloed op jouw beleven van een volgende gebeurtenis of ervaring en dus op jouw emotionele reactie.
 

Daarom gaat het in het omgaan met angst dus om:

 • Controle krijgen over die gevoelens, over die angst
 • De energie die jou dit kost kunnen omzetten in iets anders, iets positiefs

 

Dit omzetten van energie wordt Transformeren genoemd.

 

Voor (ex)slachtoffers betekent transformatie dat ze in dreigende situaties of escalaties, hun angst omzetten in een adequate manier van handelen.
Dit betekent overigens niet dat je emoties moet verdringen en gevoelens ontkennen. Het gaat om de keuze die je maakt ten aanzien van je gevoelens.

 

Quote “ Ook al leg je de lat hoog, je hoeft er niet altijd overheen. Je kunt er ook onderdoor”

 

 

Wat doe je er mee?
Jij bepaalt wat jij doet met jouw gevoelens. Jouw gevoelens bepalen jou niet.
Belangrijk hierbij is het gevoel met beide benen op de grond te staan. Het gevoel dat je de situatie de baas kunt zijn.

Hoe kun je leren omgaan met eigen angst in geval van agressie, of gewelddadige mensen?

 • Praat erover, maak er geen taboe van
 • Verken je eigen grenzen met betrekking tot angst
 • Verzamel zo veel mogelijk kennis over diegene die jou angst inboezemt.
 • Doe(Snelle) ontspanningsoefeningen om jouw hulpeloosheid te overwinnen
 • Doe Wils-oefeningen (de doen-alsof-techniek, oefenen, rollenspel).
 • Maak er een leerervaring van. Systematische desensitisatie (angst overwinnen in stapjes)

 

Het stappen in de agressiepiramide heeft als doel om de oplopende agressie bij jouw cliënt te laten de-escaleren of de impact van de agressie te verkleinen. Het vraagt van jou als begeleider, naast het objectief waarnemen van de opbouwende spanningssignalen bij de cliënt, ook het omgaan met jouw eigen spanning en angsten. Het vraagt er om dat jij jouw spanning weet te vertalen in adequaat gedrag
(de-escalatietechnieken).

 

Voorwaarde hierbij is dan dat jij jouw eigen spanning herkent.
Bij iedereen, ook bij jou dus, zijn op de volgende gebieden signalen waarneembaar.

 • Lichamelijke signalen, je gaat bijvoorbeeld blozen of zweten
 • Emotionele signalen, je gaat bijvoorbeeld huilen
 • Primaire signalen zoals jouw neiging om te vechten of te vluchten
 • Denken. Je weet ineens niet meer wat je moet doen.

 

In een razendsnel, soms onnavolgbaar, proces vertoon jij gedrag wat leidt tot escalatie of de-escalatie van de situatie.
Bij spanning en of angst heb je in eerste instantie geen controle over jouw lichamelijke, emotionele en primaire reacties.
Je enige manier om jezelf onder controle te houden of te brengen is jouw proces van denken. Je hebt hierin een keuze.
Je hebt reële en irreële gedachten.


Kun je kiezen voor reële gedachten dan lost de situatie zich meestal goed op.
Reële gedachten geven je overtuigingen die je als positief  ervaart en van grote invloed kunnen zijn op jouw congruent en adequaat handelen.
Jouw reële gedachten kun je voeden door:

 • Zelfreflectie
 • Noodzakelijke voorwaarden voor jezelf te onderkennen
 • Kennis te hebben van jezelf en de cliënt(en) die je begeleidt
 • Jouw kunde voortdurend te ontwikkelen
 • Jouw omgeving aan te passen aan jouw behoeften
 • Jouw verwachtingen realistisch te benaderen. Een 8 kost vaak minder energie en is vaker te bereiken dan een 10.
 • Jouw sfeer positief te beïnvloeden

 

 

Als je dit lukt, dan heb je een rem in handen.

Je bent bekwaam om te de-escaleren.

23/10/2014