Introductie agressiedriehoek

Tot het moment dat je echt niet meer voor rede vatbaar bent; de fase van escalatie, gebeurt er veel.

Er is een patroon te ontdekken. Hierboven staat de schematische weergave er van.

 

Fase 1: Je bent gewoon jezelf. Je bent assertief op jouw eigen manier. Zo kent je omgeving je ook het best.

Fase 2: Je uit je frustratie. De manier waarop je frustratie geuit wordt kan verschillen in heftigheid. Niet altijd gooi je ergens mee of maak je iets kapot. Vaak uit jouw frustratie zich subtieler.

Fase 3: Je gaat over tot dreiging. Een andere uitweg zie je niet meer. Je wil invloed ervaren. Invloed die je niet krijgt.

Fase 4: Controleverlies. Je bent jezelf niet meer. Je kunt jezelf niet meer onder controle krijgen. Anderen moeten jou gaan helpen de controle over jezelf terug te krijgen.

 

Het proces van agressie verloopt bij iedereen vrijwel altijd op de zelfde manier.

Eerst de fase van normaal assertief gedrag die bij die persoon past,

dan de fase van frustratie/irritatie, vervolgens de fase van dreigend gedrag en als er niet adequaat wordt ingegrepen naar de fase van escalerend gedrag.

 

Van jou als professionele hulpverlener wordt actie verwacht die past bij de fase waarin jouw cliënt zich bevindt.

Je kunt niet blijven wachten en hopen dat het gedrag dan zal veranderen.

Niets doen zal jouw cliënt aanzetten tot de volgende stap in de agressie driehoek, appelleergedrag.

 

Je spreekt al over agressie wanneer assertief gedrag overgaat in frustratiegedrag. Het doel van jouw handelen is om het agressieproces te stoppen (de-escaleren), zodat je over kan gaan tot het beantwoorden van de achterliggende oprechte vraag.

Meestal heb je of kun je een aandeel in dat de-escaleringsproces krijgen.

 

De voorwaarde is dan wel “present” te zijn voor de cliënt, zijn fases te herkennen, zijn oprechte vraag te willen herkennen en te beantwoorden en weet te hebben van je eigen competenties in het beantwoorden daarvan.

Inzicht in je eigen voorkeur conflictstijl kan je hierbij helpen.

 

 

De 5 topoorzaken van agressie

 

  1. Afspraken worden niet nagekomen
  2. Er wordt niet naar je geluisterd.
  3. Je ervaart geen invloed
  4. Je wordt genegeerd
  5. De ander gedraagt zich agressief

 

23/10/2014